FAQ

Meest gestelde vragen

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel ons dan je vraag via de contactgegevens onder aan deze pagina. 

Verkoopprocedure & inschrijving

De afgelopen periode hebben we veel vragen gehad over de maandelijkse lasten van een nieuwbouwwoning en de voordelen ten opzichte van het kopen van een bestaande woningen. De veranderingen op de energiemarkt zorgen ervoor dat de energierekening van een bestaande woning fors is of nog gaat stijgen. Het voordeel op je energierekening kan in de huidige energiemarkt namelijk al snel oplopen tot ongeveer €175,- per maand.

Maar wat betekent dit concreet voor de maandlasten? Wij hebben het vergelijk tussen de maandelijkse lasten van een bestaande tussenwoning uit begin 2000 en een duurzame tussenwoning in Heeren van Werkhoven voor je naast elkaar gezet.

 

Bestaande tussenwoning

Nieuwbouw tussenwoning          Heeren van Werkhoven

Aankoopprijs

€450.000,-

€523.000,-

Financieringskosten en overdrachtsbelasting

€13.000,- (kosten koper)

€0,- (vrij op naam)

 

 

 

Maandelijkse hypotheek lasten*

€1.651,- netto per maand

€1.924,- netto per maand

Maandelijkse energielasten**

€374,- per maand

€199,- per maand

Totale maandelijkse lasten

€2.025,- per maand

€2.123,- per maand


De duurzame nieuwbouw tussenwoning is maandelijks slechts €98 euro duurder, maar wel volledig gasloos en klaar voor de toekomst. Je hebt daarnaast geen kosten om je bestaande woning in de toekomst van het gas te halen en nagenoeg geen onderhoudskosten de komende jaren.  
 

*Netto lasten (1e jaar) op basis van 20 jaar vast, volledig hypotheekbedrag en annuïtaire aflossing. Berekend op www.consumentenbond.nl
**Op basis van een 3 persoons huishouden en variabele huidige energietarieven


  1. We proberen zoveel mogelijk mensen, die een positieve financiële check hebben ingediend, de woning van hun voorkeur toe te wijzen.
  2. Als er meerdere inschrijvingen voor dezelfde woning zijn, zal er een loting plaatsvinden.
  3. De loting vindt plaats op woensdag 25 mei door de notaris.
  4. Optanten die voor een woning zijn ingeloot worden op dezelfde dag persoonlijk door Kalliste geïnformeerd.
  5. Indien je een optie op een woning hebt en je ziet hier op enig moment vanaf, dan vervalt jouw inschrijving.
  6. Heb je geen woning toegewezen gekregen, dan wordt je hier uiterlijk maandag 30 mei per e-mail door Kalliste over geïnformeerd en kom je automatisch op de reservelijst.

Over de uitslag van de loting en reservelijst wordt niet gecorrespondeerd.


Voor de sluiting van de inschrijftermijn, 24 mei 12:00 uur, kan je je voorkeur wijzigen in je eigen account op de website.

Wanneer een wijziging na sluiting van de inschrijftermijn wordt doorgevoerd, betekent dit dat je automatisch reserve kandidaat wordt en niet mee doet in de loting.


Omdat we vooraf bij de toewijzing/loting willen weten of je de woning ook kan betalen. Als dit pas later duidelijk wordt dan zal dit voor iedereen een teleurstelling zijn.


Bij indienen van het inschrijfformulier dien je ook de verklaring financieel advies of verklaring financiering uit eigen middelen te uploaden.


Je kunt deze brief laten opstellen door jouw bank of hypotheekverstrekker. Voorbeelden van een verklaring financieel advies en verklaring financiering uit eigen middelen zijn hier te downloaden.


Ja dat is mogelijk. Bij de inschrijving dien je dan een verklaring financiering uit eigen middelen te uploaden. Voorbeelden van een verklaring financieel advies en verklaring financiering uit eigen middelen zijn hier te downloaden.


Nee, nadat je bent ingeloot heb je een optie op een woning, het betreffende bouwnummer is speciaal voor jou gereserveerd tot en met 6 juni.


Deze avond is speciaal georganiseerd om jouw vragen over de aankoop van de woning te beantwoorden. Je wordt dan ook op deze avond verwacht, zodat je jouw vragen kunt stellen. Indien je een optie op een woning hebt, en niet bij de optantenavond aanwezig kunt zijn, neem dan telefonisch contact met ons op.


Het is toegestaan om met 2 tot 3 personen naar de optantenavond te komen. We willen je wel verzoeken kleine kinderen niet mee te nemen, zodat jij je kunt focussen op de aankoop van de woning. 


Nee, bij het toewijzen wordt niet gekeken naar je huidige woonplaats. Een inschrijver uit de gemeente Bunnik maakt evenveel kans om een woning toegewezen te krijgen, als een inschrijver uit een andere gemeente.


In het plan komen 9 huurappartementen, die worden verhuurd door een nader te selecteren woningcorporatie uit de regio. We houden je op de hoogte via de website en onze nieuwsbrief.


Locatie

Parkeren gebeurt hoofdzakelijk op openbaar terrein. Bijvoorbeeld aan de straat of in het nieuw aan te leggen autoluwe woonerf.
Bouwnummers 15 t/m 18 en 20 krijgen één toegewezen parkeerplaats. Bouwnummer 19 heeft één parkeerplaats op eigen terrein.


De aanvraag voor een aantal openbare laadpunten staat uit.

Bouwnummers 15 t/m 18 en 20 hebben een toegewezen parkeerplaats. Bij deze bouwnummers kan je optioneel kiezen voor een voorbereiding om na oplevering zelf een laadpaal te plaatsen. Bouwnummer 19 heeft een parkeerplaats op eigen terrein. Ook bij deze woning kan je kiezen voor een voorbereiding, zodat je na oplevering van de woning een laadvoorziening kan realiseren.


Op de verkooptekeningen en de prijslijst staat van elk bouwnummer de circa maat van de tuin aangeven. Uiteindelijke maten kunnen in werkelijkheid hiervan afwijken.


Woningen

Op de begane grond en eerste verdieping wordt vloerverwarming aangebracht. Aanvullend wordt de badkamer voorzien van een elektrische radiator voor extra comfort. De vloerverwarming is aangesloten op de lucht-water warmtepomp, waarvan de buitenunit geïntegreerd is in het dak.


Bij vloerkoeling worden de leidingen van de vloerverwarming gevuld met koud water. Hierdoor koelen de vloer en ook de ruimte af. Tijdens warme dagen is het mogelijk de woning met enkele graden, ten opzichte van de buitentemperatuur, te koelen door middel van vloerkoeling. Het water mag echter niet té koud zijn, omdat er dan condensatie op de vloer kan ontstaan. Om deze reden is het dus niet mogelijk om een ruimte in korte tijd enkele graden af te koelen zoals bijvoorbeeld een airco dat wel kan. Via de warmtepomp en de buitenunit wordt de warmte uit de woning afgegeven aan de buitenlucht.


Op het dak van de woningen komen zonnepanelen te liggen om aan de BENG eisen te voldoen. Het aantal is conform de verkooptekening van het desbetreffende bouwnummer. Optioneel is het aantal panelen uit te breiden, zodat je nog meer energie kunt opwekken.


Nee, het realiseren van een garage is niet mogelijk.


Nee, de woningen zijn niet specifiek ontworpen als levensloopbestendig.


Koop- en aannemingsovereenkomst

Na het ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.


Uiterlijk 2 maanden na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst dien je je hypotheek rond te hebben. 


In de koop- en aannemingsovereenkomst zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. Als je onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, dan kun je binnen een periode van 2 maanden na de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst de overeenkomsten ontbinden. 


Het antispeculatiebeding is een voorwaarde in het koopcontract: de koper is verplicht het gekochte een aantal jaren zelf te gebruiken voordat de koper het onroerend goed mag doorverkopen. Het beding is bedoeld om speculatieve handel met onroerend goed (prijsopdrijving) tegen te gaan.

Bij verkoop binnen drie jaar na de gebruiksklare oplevering van de woning die de koper laat bouwen op de kavel, betaalt koper aan verkoper de volledige afdracht over de overwaarde. De overwaarde is het bedrag dat overblijft door van de verkoopsom, de aankoopsom, de kosten voor de bouw van de woning inclusief eventueel meerwerk bij de bouw af te trekken.

Meer informatie over het antispeculatiebeding tref je in bijlage 3 van de koopoverkomst. De koopovereenkomst ontvang je, nadat je een woning toegewezen hebt gekregen.


Dit houdt in dat bij nieuw te bouwen woningen alleen de koper het recht heeft om in het huis te wonen. Verhuur van de woning is niet toegestaan. Dit geldt overigens ook voor volgende kopers van de woning.


Er wordt op een gedeelte van het terrein een laag schoon zand van 1 meter aangebracht (een zogeheten leeflaag) waarmee de locatie geschikt is om op te wonen. Een en ander op voorschrift van Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht.

Onder die laag zand wordt een signaleringsdoek aangebracht. Als koper ben je verplicht deze leeflaag en het signaleringsdoek in stand te houden. Wil je dieper dan deze meter graven, voor bijvoorbeeld een vijver, grote boom of een diepe fundering dan is daar een saneringsbeschikking voor nodig. De RUD kan deze beschikking verlenen.


Dit is de rente berekend vanaf de datum uit de koopovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de koopovereenkomst vastgesteld. Deze rente wordt grondrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.


Als je facturen te laat betaalt of later in een project instapt, dan betaal je rente over de reeds vervallen termijnen tot aan de datum dat de termijnen alsnog betaald worden. Het percentage van deze rente is in de aanneemovereenkomst vastgesteld. Deze rente wordt bouwrente genoemd en is niet fiscaal aftrekbaar.


Zodra aan alle opschortende voorwaarden uit de overeenkomsten is voldaan, word je hiervan op de hoogte gesteld en worden de voorbereidingen getroffen voor de overdracht van de kavels bij de notaris.


Het is niet mogelijk om een eigen notaris te kiezen voor het passeren van de leveringsakte. Wel kan je een eigen notaris kiezen voor het passeren van de hypotheek akte. Dit is echter niet praktisch, omdat je dan naar twee notarissen moet. 


Zodra je naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte dan betaal je de koopsom van de grond. De aanneemsom betaal je vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw gestart is. 


Bij het storten van een waarborgsom bij de notaris wordt tegenwoordig een negatieve rente in rekening gebracht. Dit doordat het op dit moment geld kost om geld bij een bank of notaris te zetten.

Met de notaris is een vast bedrag van €40,- afgesproken voor het voldoen van de waarborsom uit de koopovereenkomst. Het is uiteraard ook mogelijk een bankgarantie te stellen. 


Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je bijvoorbeeld kosten bij het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van de woning en tuin.


Bouw en opties

Ja dat kan zeker. Om de woning op jouw woonwensen af te stemmen ga je onder begeleiding van de aannemer het koperskeuzetraject doorlopen. Hij ziet erop toe dat alle procedures juist gevolgd worden binnen de daarvoor beschikbare tijd.

Het koperskeuzetraject bestaat uit een aantal stappen waarbinnen jouw toekomstige woning naar wens kan worden aangepast. Op onder andere de koperskeuzelijst en optietekeningen is terug te vinden welke mogelijkheden je in de diverse stappen hebt om de woning naar wens aan te passen. 


Na tekenen koop- en aannemingsovereenkomst en NA het behalen van de 100% verkoopdrempel, zal de kopersbegeleider contact opnemen om een gesprek in te plannen.


De prognose is dat er in kwartaal 4 van 2022  gestart wordt met het slopen van de bestaande gebouwen. De start bouw staat gepland voor het eerste kwartaal van 2023.


Naar verwachting worden de eerste woningen in het vierde kwartaal van 2023 opgeleverd.


Voortman Keukens Bunnik

Rumpsterweg 8b
3981 AK Bunnik
Tel: 030-692 2734


Qoqon badkamerstudio

Nijverheidsweg-Noord 41
3812 PK Amersfoort
Tel: 088-352 5000


Ja, het is mogelijk om de badkamer en het toilet casco te laten uitvoeren. Ook is het mogelijk om het spuitwerk van het plafond in de woning te laten vervallen. Zie voor meer informatie de koperskeuzelijst.


Disclaimer

Aan de FAQ kunnen geen rechten worden ontleend