Loods locatie Heeren van Werkhoven circulair gesloopt

08-03-2023

Op de voormalige bedrijfslocatie van loonwerkersbedrijf Van Impelen zijn de voorbereidingen voor de bouw van fase 1 in volle gang. 

Om plaats te maken voor de 20 grondgebonden eengezinswoningen en 9 sociale huurappartementen, is in de afgelopen weken de bestaande loods op circulaire wijze gesloopt door Hooijer Renkum.

Er is door Kalliste, in overleg met Giesbers ontwikkelen en Bouwen, voor deze sloopwijze gekozen om een bijdrage te leveren aan een circulaire economie.

Circulair slopen is het zodanig slopen, ontmantelen, demonteren en remonteren, dat de materialen of grondstoffen die vrijkomen in andere projecten weer hoogwaardig kunnen worden gebruikt.  

Inmiddels zijn alle onderdelen van de loods in Werkhoven, behalve de fundering, gedemonteerd, genummerd, gesorteerd en afgevoerd. De complete loods wordt elders in zijn geheel weer opgebouwd.  

Vorige week is Giesbers gestart met de eerste proefsleuven voor het archeologisch onderzoek, dat onderdeel uitmaakt van het bouw- en woonrijp maken van de grond. Als alle fases daarvan zijn afgerond, kan er in het tweede kwartaal van dit jaar gestart worden met de bouw van de woningen.

Terug naar overzicht