Uitwerkingsplan Heeren van Werkhoven onherroepelijk

11-05-2022

Buurtparticipatie
Wanneer we een nieuw project opstarten, vinden we het belangrijk om vroegtijdig contact op te nemen met de omwonenden. 

Zo ook in Werkhoven: na de Meet & Greet met de buurt in april vorig jaar hebben er keukentafelgesprekken plaatsgevonden met alle directe buren. 

Tijdens deze persoonlijke gesprekken hebben we onze plannen nader toegelicht en gezamenlijk besproken hoe de nieuwe situatie binnen de plankaders eruit moet zien. 

Misschien klinkt het heel bijzonder dat we hen ook zo nauw bij ons plan betrekken, maar voor ons is dit heel gewoon; we doen dit tenslotte al 20 jaar. 
Deze buurtparticipatie zorgt voor tevredenheid en enthousiasme bij alle betrokken partijen. 
We willen graag samen het allermooiste ontwikkelen!


Trots!
Op 27 april jl. is de inzagetermijn van het uitwerkingsplan voor het project Heeren van Werkhoven verlopen.
We zijn er bijzonder trots op dat we nu kunnen melden dat dit uitwerkingsplan zonder zienswijzen of beroepschrift onherroepelijk is verklaard.

Dit betekent dat we volgende stap in het proces kunnen zetten.
De start verkoop vindt plaats op woensdag 18 mei aanstaande.

Terug naar overzicht