Intentieovereenkomst Heeren van Werkhoven

29-10-2021

Samen met Wolfs Architecten en Giesbers Ontwikkelen en Bouwen heeft Kalliste een plan ontwikkeld met 20 grondgebonden woningen en 9 sociale huurappartementen. Het plan wordt gerealiseerd op de voormalige centrumlocatie van het Loonwerkersbedrijf Van Impelen, dat sinds juni van dit jaar de locatie aan Kalliste heeft overgedragen.

De commissie Welstand van de gemeente Bunnik heeft het plan inmiddels akkoord bevonden.

‘Deze ontwikkeling is een verbetering voor de dorpskern Werkhoven met de mix van koop- en huurwoningen’, aldus burgemeester Ruud van Bennekom.

Kalliste is, net als bij het project NieuwEyk aan het Meester van Rooijenplein, verheugd Werkhoven weer een stukje mooier te kunnen maken.  

Herontwikkeling van binnenstedelijke locaties brengt extra uitdagingen met zich mee. Door het actief en vooraf betrekken van alle omwonenden bij de planvorming middels de  omgevingsdialoog, zorgt Kalliste ervoor dat het plan zo goed mogelijk binnen de bestaande omgeving wordt ingepast.

Naar verwachting start de verkoop van de woningen in het eerste kwartaal van 2022. De bouw zal vervolgens in het derde kwartaal van dat jaar starten. De projectwebsite van Heeren van Werkhoven is inmiddels verder uitgebreid en geeft een eerste inzicht in het huidige plan.

Terug naar overzicht